În ședința de joi, 28 mai, consilierii locali vor aproba documentația de avizare a lucărilor de reabilitare a pistei de atletism de la stadionul Municipal Vaslui.

Investiția este în valaore de peste 1,5 milioane de lei, iar banii vor fi alocați din bugetul local.

Cu această sumă, constructorul va demonta bordurile din beton existente, va elimina stratul de zgură în grosime medie de 25 cm existent de pe toată suprafața pistei. De asemenea, se va disloca pe o grosime medie de 20 cm stratul de pământ de pe toată suprafața pistei și se va așterne un strat nou de argilă și se va compacta, după care se va așterne un strat de balast și se va compacta până se va atinge grosimea finală a stratului de 10 cm
Totodată, se va așterne un strat de piatră spartă și se va compacta până se va atinge grosimea finală a stratului de 10 cm.

Odată cu stratul de balast și piatră spartă se realizează sistemul de preluare ape pluviale pe interiorul pistei de alergare și montare de borduri pe exteriorul pistei, după care se va turna strat continuu de asfalt BA8 cu granulă fină – 8 cm grosime

La final, se realizează execuția stratului finit de suprafață din cauciuc legat cu poliuretan – tip tartan.

Pentru utilizarea pistei de alergare se va utiliza iluminatul de întreținere al nocturnei înlocuindu-se proiectoarele existente cu proiectoare LED 1000W/125000lm câte unul pentru fiecare turn.

Foto: Dani Brodoceanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here