În această săptămână, consilierii locali vor aproba programul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019.

Sportul va primi o finanțare de 500.000 lei, mult mai mică față de anul trecut, când a fost de 2,5 milioane de lei.

Însă, reducerea finanțării se datorează faptului că municipalitatea a înființat propriul club sportiv, cu două ramuri: fotbal și handbal.

Beneficiarii direcți ai programului sunt organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul educației fizice și sportului, cluburi și asociații sportive din municipiul Vaslui, recunoscute conform legii.

Scopul programului este stimularea organizațiilor non-profit cu activitate în domeniul sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.

Printre obiectivele programului se numără valorificarea aptitudinilor sportive într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, care să asigure autodepășirea continuă și obținerea de rezultate bune în cadrul competițiilor naționale și internaționale; menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor din municipiul Vaslui, prin încurajarea practicării activităților fizice și sportive.

Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între CL Vaslui și beneficiar în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here